UCHWAŁA Nr 0102-42/20 KOLEGIUM  REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XV/147/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 r.Załączniki:

UCHWAŁA Nr 0102-42/20