Pomoc prawna przysługuje wszystkim osobom przebywającym w Polsce, w tym również obcokrajowcom, np. uchodźcom z Ukrainy, jeśli nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Rejestracja porad odbywa się w godzinach  pracy Starostwa Powiatowego w Działdowie w godzinach 7:30 - 15:30 
tel. 23 697 59 67
e-mailem: kultura@e-starostwo.pl 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według  kolejności zgłoszeń, lecz z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Poniedziałek:

 • Działdowo, ul. Jagiełły 6/8 - od 8.00 do 12.00
 • Lidzbark, ul. Dworcowa 2 - od 13.00 do 17.00
 • Rybno, ul. Lubawska 15 - od 14.00 do 18.00

Wtorek:

 • Działdowo, ul. Jagiełły 6/8- od 8.00.do 12.00
 • Lidzbark, ul. Dworcowa 2- od 13.00 do 17.00
 • Rybno, ul. Lubawska 15- od 14.00 do 18.00 

Środa:

 • Działdowo, ul. Jagiełły 6/7- od 8.00.do 12.00
 • Lidzbark, ul. Dworcowa 2- od 13.00 do 17.00
 • Płośnica, ul. Dworcowa 52- od 8.00 do 12.00 

Czwartek:

 • Działdowo, ul. Jagiełły 6/7- od 13.00 do 17.00
 • Lidzbark, ul. Dworcowa 2- od 8.30  do 12.30
 • Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 5- od 13.00 do 17.00 

Piątek:

 • Działdowo, ul. Jagiełły 6/8- od 13.00.do 17.00
 • Lidzbark, ul. Dworcowa 2- od 8.30 do 12.30
 • Iłowo - Osada, ul. Wyzwolenia 5- od 8.00 do 12.00


Załączniki:

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej