OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że działają na terenie Powiatu Działdowskiego trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy będą udzielać porad osobom wskazanym w art. 4 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), tj.:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz

edukacji prawnej:

 

Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 6/8, rejestracja wizyt tel.: 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:

Poniedziałek od godz. 8 00 do 12 00 - poradnictwo obywatelskie

Wtorek od godz. 7 30 do 11 30

Środa od godz. 7 30 do 11 30

Czwartek od godz. 7 30 do 11 30

Piątek od godz. 7 30 do 11 30 Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie jest udzielana przez organizację pozarządową: FUNDACJA TOGATUS PRO BONO z OLSZTYNA. Pomoc jest świadczona przez radców prawnych

 

Lidzbark, ul. Dworcowa 2, rejestracja wizyt tel.: 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:

Poniedziałek: od godz. 14 00 do 18 00

Wtorek: od godz. 12 30 do 16 30 - poradnictwo obywatelskie

Środa: od godz. 13 00 do 17 00

Czwartek: od godz. 12 00 do 16 00

Piątek: od godz. 12 00 do 16 00 Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie jest udzielana przez organizację pozarządową: ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE z BRUS. Pomoc jest świadczona przez radców prawnych

 

Rybno, ul. Lubawska 15, rejestracja tel. 23 697 59 67 lub kultura@e-starostwo.pl, czynny:

Poniedziałek: od godz. 8 00 do 12 00 Wtorek: od godz. 12 00 do 16°° Środa: od godz. 16 00 do 20 00 Czwartek: od godz. 12 00 do 16 00 Piątek: od godz. 16 00 do 20 00 Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radcę prawnego

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, punkty nie będą czynne.Załączniki:

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ