Podaje się do publicznej wiadomości, że działają na terenie Powiatu Działdowskiego trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy będą udzielać porad osobom wskazanym w art. 4 ust. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017. 2030 ze zm.), tj.: 1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:

Lidzbark, ul. Dworcowa 2,
rejestracja tel.: 501 715 393, 516 494 555, 507 089 853 lub organizacyjny@e-starostwo.pl,
czynny: Poniedziałek: od godz. 14 00 do 18 oo
Wtorek: od godz. 14 00 do 18 oo
Środa: od godz. 14 00 do 18 oo
Czwartek: od godz. 12 00 do 16 oo
Piątek: od godz. 14 00 do 18 00 – poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie jest udzielana przez organizację pozarządową: Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

Pomoc jest świadczona przez radców prawnych

Harmonogram

 

PONIEDZIAŁEK

14.00 – 18.00

Magdalena Rząp – radca prawny

WTOREK

14.00 – 18.00

Joanna Mossakowska – radca prawny

ŚRODA

14.00 – 18.00

Joanna Mossakowska – radca prawny

CZWARTEK

12.00 – 16.00

Katarzyna Zaremba – radca prawny

PIĄTEK

14.00 – 18.00

Remigiusz Sawicki – radca prawny, doradca obywatelski

 

 

Magdalena Rząp

501 715 393

magdar5@op.pl

 

Katarzyna Zaremba

516 494 555

katarzyna.zaremba2@gmail.com

 

Joanna Mossakowska

507 089 853

j.mossakowska@fortiskancelaria.pl

 

Remigiusz Sawicki

661 884 379

remigiusz_sawicki@wp.pl