Zarządzenie Nr 41/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 12 kwietnia 2018.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.