Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie nr 1/18
Zarządzenie nr 11/18
lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko referent ds. zarządzania mieniem komunalnym
Zarządzenie nr 12/18
Informacja o wyniku na wolne stanowisko urzędnicze:referent ds. zarządzania mieniem komunalnym