Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 53/17
Zarządzenie Nr 59/17 w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku