W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4797 artykułów

Uchwała nr X/88/15

Uchwała Nr X/88/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Lidzbark prawa własności mienia od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr X/87/15

Uchwała Nr X/87/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lidzbark prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowy Dwór, gmina Lidzbark

Uchwała nr X/86/15

Uchwała Nr X/86/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 12 marca 2015r. w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Uchwała nr X/85/15

Uchwała Nr X/85/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2016-2019 

Uchwała nr X/84/15

Uchwała Nr X/84/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Działdowie na kadencję 2016-2019

Uchwała nr X/83/15

Uchwała Nr X/83/15  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015r.

Uchwała nr X/82/15

Uchwała Nr  Rady Miejskiej w Lidzbaku z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015-2020

Uchwała nr IX/81/15

Uchwała Nr IX/81/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usytuowanym na działce numer 78/2 w obrębie Koty, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy Pani Teresy Radzanowskiej

Uchwała nr IX/80/15

Uchwała Nr IX/80/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark

Uchwała nr IX/79/15

Uchwała Nr IX/79/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark

Uchwała nr IX/78/15

Uchwała Nr IX/78/15  Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark

Uchwała nr IX/77/15

Uchwała Nr IX/77/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nabycia własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark

Uchwała nr IX/76/15

Uchwała Nr IX/76/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała nr IX/75/15

Uchwała Nr IX/75/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru  obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć...

Uchwała nr IX/74/15

Uchwała Nr IX/74/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/199/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia...

Uchwała nr IX/73/15

Uchwała Nr IX/73/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015r.

Uchwała nr IX/72/15

Uchwała Nr IX/72/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015-2020

Uchwała nr VIII/71/15

Uchwała Nr VIII/71/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie oraz przystapienia do prac nad Lokalna Strategią Rozwoju na okres programowania do 2020r.

Uchwała nr VIII/70/15

Uchwała Nr VIII/70/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie z gminnego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta i gminy Lidzbark

Uchwała nr VIII/69/15

Uchwała Nr VIII/69/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych w obrębie miasta Lidzbark

Uchwała nr VIII/68/15

Uchwała Nr VIII/68/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja2015r.  w sprawie  nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Lidzbark nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark

Uchwała nr VIII/67/15

Uchwała Nr VIII/67/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja2015r.  w sprawie zasad nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lidzbark

Uchwała nr VIII/66/15

Uchwała Nr VIII/66/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Uchwała nr VIII/65/15

Uchwała Nr VIII/65/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lidzbark

Uchwała nr VIII/64/15

Uchwała Nr VIII/64/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso