W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 4656 artykułów

Uchwała nr V/27/15

Uchwała Nr V/27/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu na realizację zadania własnego powiatu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie

Uchwała nr V/26/15

Uchwała Nr V/26/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015r.

Uchwała nr V/25/15

Uchwała Nr V/25/15   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015-2020

zarządzenie nr: 45/15
zarządzenie nr 45/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do celów glosowania korespondencyjnego
zarządzenie nr: 44/15
zarządzenie nr 44/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, spraw przeciwpożarowych, informacji niejawnych i koordynator służby zdrowia w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
zarządzenie nr: 43/15
zarządzenie nr 43/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. finansowych - wymiaru i egzekucji podatków i opłat w wydziale finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku
zarządzenie nr: 42/15
zarządzenie nr 42/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015r.
zarządzenie nr: 41/15
zarządzenie nr 41/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2015-2020
zarządzenie nr: 40/15
zarządzenie nr 40/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Lidzbark

Uchwała nr IV/24/14

Uchwała Nr IV/24/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lidzbark

Uchwała nr IV/23/14

Uchwała Nr IV/23/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr IV/22/14

Uchwała Nr IV/22/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr IV/21/14

Uchwała Nr IV/21/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Uchwała nr IV/20/14

Uchwała Nr IV/20/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lidzbarku przy ulicy Okopowej

zarządzenie nr: 39/15
zarządzenie nr 39/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku
zarządzenie nr: 38/15
zarządzenie nr 38/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko referent ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, spraw przeciwpożarowych, informacji niejawnych...

Uchwała nr IV/19/14

Uchwała Nr IV/19/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lub najmu, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, niżej wymienionych nieruchomości gruntowych i lokalowych, położonych na terenie gminy Lidzbark

zarządzenie nr: 37/15
zarządzenie nr 37/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Lidzbark

Uchwała nr IV/18/14

Uchwała Nr IV/18/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych i ustalenia jej regulaminu pracy

zarządzenie nr: 36/15
zarządzenie nr 36/15
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lidzbark za 2014r.

Uchwała nr IV/17/14

Uchwała Nr IV/17/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

Uchwała nr IV/16/14

Uchwała Nr IV/16/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów Rad Osiedli i Zarządów osiedli w mieście Lidzbark

Uchwała nr IV/15/14

Uchwała Nr IV/15/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała nr IV/14/14

Uchwała Nr IV/14/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała nr IV/13/14

Uchwała Nr IV/13/14   Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku