W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5363 artykuły

Uchwała nr XIX/174/16

Uchwała Nr XIX/174/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Lidzbark

Uchwała nr XIX/173/16

Uchwała Nr XIX/173/16 w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego w celu realizacji projektu pt."AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO" w ramach Osi Priorytetowej 11 włącznie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włącznie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie...

Uchwała nr XIX/172/16

Uchwała nr XIX/172/16 w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta i Gminy Lidzbark na lata 2016-2023

zarządzenie nr : 85/16
zarządzenie nr 85/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bryńsku
Status obowiązujące
zarządzenie nr : 84/16
zarządzenie nr 84/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
Status obowiązujące
Zamówienie na: Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku
Zamówienie na Przebudowa drogi wraz z chodnikiem do bloku ul. Jeleńska 9 w Lidzbarku
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BiGK.271.1.9.2016
Zamawiający Gmina Lidzabrk
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Termin składania ofert

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania magazynu jaj na kurnik na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 665 w miejscowości Cibórz gmina Lidzbark"

Zamówienie na: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku
Zamówienie na Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 97 i nr 98 przy ul. Jeleńskiej w Lidzbarku
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BiGK.271.1.8.2016
Zamawiający Gmina Lidzabrk
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro

Nieruchomość gruntowa położona w Lidzbarku przy ul. Kopernika

INFORMACJA BURMISTRZA LIDZBARKA  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość gruntowa:  -    nieruchomość gruntowa położona w...

Nieruchomość gruntowa położona w Lidzbarku przy ul. Sądowej

INFORMACJA BURMISTRZA LIDZBARKA  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dalszej dzierżawy następująca nieruchomość gruntowa:  - nieruchomość gruntowa położona w...

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Dłutowo Stare

INFORMACJA BURMISTRZA LIDZBARKA  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dalszej dzierżawy następująca nieruchomość gruntowa: ...

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Klonowo

INFORMACJA BURMISTRZA LIDZBARKA  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dalszej dzierżawy następująca nieruchomość gruntowa: ...

Nieruchomość gruntowa położona we wsi Wlewsk

INFORMACJA BURMISTRZA LIDZBARKA  Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości, iż została przeznaczona do dalszej dzierżawy następująca nieruchomość gruntowa: ...

Zamówienie na: Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zamówienie na Doposażenie świetlicy wiejskiej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BiGK.271.2.FS.20.2016
Zamawiający GMINA LIDZBARK
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta i Gminy ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark (sekretariat)
Zamówienie na: Zakup materiałów i wyposażenia i wyposażenia do utrzymania czystości i porządku we wsi
Zamówienie na Zakup materiałów i wyposażenia i wyposażenia do utrzymania czystości i porządku we wsi
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający GMINA LIDZBARK
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta i Gminy ul. Sądowa 21 , 13-230 Lidzbark (sekretariat)
Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod tytułem: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
Zamówienie na Wykonanie dokumentacji technicznej projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod tytułem: "Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BiGK.271.2.203.2016
Zamawiający GMINA LIDZBARK
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 207 000 PLN
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Gmina Lidzbark ul. Sądowa, 21 13-230 Lidzbark
Zamówienie na: Wykonanie audytu energetycznego dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod tytułem:" Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
Zamówienie na Wykonanie audytu energetycznego dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pod tytułem:" Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia w Lidzbarku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy BiGK.271.2.202.2016
Zamawiający GMINA LIDZBARK
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Gmina Lidzbark ul. Sądowa, 21 13-230 Lidzbark