W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5363 artykuły
zarządzenie nr : 87/16
zarządzenie nr 87/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Uchwała nr XX/185/16

Uchwała Nr XX/185/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka

Uchwała nr XX/184/16

Uchwała nr XX/184/16 w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Działdowo-Grudziądz

Uchwała nr XX/183/16

Uchwała Nr XX/183/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016r.

Uchwała nr XX/182/16

Uchwała  Nr XX/182/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Uchwała nr XX/181/16

Uchwała Nr XX/181/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami

Uchwała nr XX/180/16

Uchwała Nr XX/180/16 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja...

zarządzenie nr : 83/16
zarządzenie nr 83/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta i gminy Lidzbark
zarządzenie nr : 82/16
zarządzenie nr 82/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarządzenie nr : 81/16
zarządzenie nr 81/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej
zarządzenie nr : 80/16
zarządzenie nr 80/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania członka do składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku
zarządzenie nr : 79/16
zarządzenie nr 79/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. nagradzania uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lidzbark opiniującej wnioski o przyznanie nagród za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży".
zarządzenie nr : 78/16
zarządzenie nr 78/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016r.
zarządzenie nr : 77/16
zarządzenie nr 77/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogloszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bryńsku
zarządzenie nr : Zarządzenie Nr 76/16
zarządzenie nr Zarządzenie Nr 76/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
zarządzenie nr : 75/16
zarządzenie nr 75/16
wydane przez Burmistrza Lidzbarka
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej

Uchwała nr XIX/179/16

Uchwała Nr XIX/179/16 w sprawie  wyrażenia zgody na podwyższenie zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Lidzbarku

Uchwała nr XIX/178/16

Uchwała Nr XIX/178/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016r.

Uchwała nr XIX/177/16

Uchwała Nr XIX/177/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2016-2022

Uchwała nr XIX/176/16

 Uchwała Nr XIX/176/16 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2017 w Gminie Lidzbark

Uchwała nr XIX/175/16

Uchwała nr XIX/175/16 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Lidzbark w latach 2015-2016