W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

OGŁOSZENIE- XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

OGŁOSZENIE

W dniu 18 lipca 2022 r., o godz. 14.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń") odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2022-2034,
  2. dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 rok,
  3. określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji     z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania,
  4. zmiany Uchwały Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XLVI/370/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVI/319/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia   27 października 2021 roku,
  5. zmiany Uchwały Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
  6. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lidzbark na rok szkolny 2022/2023,
  7. zmiany uchwały Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz będących w zarządzie Gminy Lidzbark,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony powyżej 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości,
  9. zmiany Uchwały Nr XXX/269/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku przy ul. Stare Miasto wraz z ustanowieniem służebności gruntowej,
  10. zmiany Uchwały Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
  11. zmiany Uchwały Nr XLlV/385/22 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Lidzbark  do roku 2030.
 6. Zakończenie obrad.

Załączniki

Powiadom znajomego