Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

OGŁOSZENIE - VIII Sesja Rady Miejskiej w dn. 20.05.2019 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

O G Ł O S Z E N I E
 
W dniu 20 maja 2019 r., o godz. 13.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                           w Lidzbarku, ul. Sądowa 23, I piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”) odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
 5. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac  i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Lidzbark.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lidzbark oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,

b)      określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz określenia kryteriów wyboru ofert,

c)       zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Lidzbarku,

d)      przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lidzbark,

e)       przejęcia prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Lidzbark,

f)       określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lidzbark na rok 2019,

g)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark na lata 2019-2029,

h)      dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 rok,

i)        nabycia własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jeleń, gmina Lidzbark,

j)        nabycia własności nieruchomości stanowiących drogi gminne, położonych  w obrębie 3 miasta Lidzbark oraz w obrębie Ciechanówko,

k)      zasad obciążania służebności przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark,

l)        trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

m)    przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Działdowie na uchwałę Nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lidzbarku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad.
   Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lidzbarku  
                                                                                                                                                      ( - ) Paweł Ciesielski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij