Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - podatki i windykacja

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

             Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, Dalej, jako RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Lidzbarka, mający siedzibę pod adresem ul. Sądowa 21,13-230 Lidzbark.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można się z nim skontaktować poprze e-mail na adres iod@lidzbark.pl  .

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniu władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu:

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;

- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

- wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;

- poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

- naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postepowaniu egzekucyjnym w administracji;

-wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.;

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 z zm.).
  3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Pani prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

- wniesienie skargi do organu nadzorczego t.j. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzane (np. informowanie podatników i zobowiązanych wiadomością sms o zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych, użytkowaniu wieczystym i dzierżawach) klienci maja prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/ Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij