Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

OGŁOSZENIE XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

O G Ł O S Z E N I E

  

W dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 8.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury   w Lidzbarku ul. Sądowa 23, II piętro (wejście od strony Galerii „Nowa Przestrzeń”), odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku

 

 

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza.
 6. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Finansowej z prac  i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 9. Informacja Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Turystyki z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac i działań Komisji, odbytych między sesjami.
 12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 13. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie Lidzbark i możliwości redukcji bezrobocia.
 14. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lidzbark w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b)      zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lidzbark w zakresie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lidzbark,

c)      uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Lidzbarku,

d)      zmiany uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

e)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat,

f)       ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,

g)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  na lata 2018-2029,

h)      dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018r.

i)        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark,

j)        przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark we wsi Cibórz,

k)      wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,

l)        wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usytuowanym na działce numer 10/1, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,

m)    wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym w Starym Dłutowie, usytuowanym na działce numer 121/3, obręb Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,

n)      nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark,

o)      rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Lidzbarka.

 1. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
 ( - )  Grażyna Zakrzewska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij