Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

I N F O R M A C J A

W dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, sala Nr 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Lidzbarku.


Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
  4. Omówienie i zapoznanie się z realizacją inwestycji rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Leśniczówka, działki nr 3234/1, obręb Klonowo.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)      powołania doraźnej Komisji w sprawie zmian/aktualizacji Statutu Gminy Lidzbark i ustalenia jej składu osobowego,

b)      zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lidzbark w zakresie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

c)      zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Lidzbark w zakresie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lidzbark,

d)      uchwalenia regulaminu targowisk miejskich w Lidzbarku,

e)      zmiany uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Lidzbark opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

f)       zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lidzbarku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat,

g)      ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lidzbarka,

h)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lidzbark  na lata 2018-2029,

i)        dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018r.

j)        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kiełpiny gmina Lidzbark,

k)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark we wsi Cibórz,

l)        wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bryńsk, gmina Lidzbark,

m)    wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, usytuowanym na działce numer 10/1, obręb Jamielnik, gmina Lidzbark, na rzecz najemcy,

n)      wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym w Starym Dłutowie, usytuowanym na działce numer 121/3, obręb Dłutowo Stare, gmina Lidzbark,

  • o)      nabycia własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jamielnik, gmina Lidzbark,

p)      rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Lidzbarka.

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia komisji.                 

           

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                            

                   ( - ) Grażyna Zakrzewska


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij