Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl
www.cu.warmia.mazury.pl


NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Informacja

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w  Lidzbarku


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych (Dz.U. WE.L 281 z dnia 23.11.1995r.)

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, a także przysługujących Państwu uprawnień proszę kierować pod adresem:


Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark,

umig@lidzbark.pl

bądź do inspektora ochrony danych drogą elektroniczną lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark,

informatyk@lidzbark.plI. Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka ul. Sądowa 21,

13-230 Lidzbark.


II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Karol Murawski – Podinspektor ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych (na podstawie art. 158 ust 1 i 2  Ustawy z dnia 10 maja 2018r  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) z dnia 24 maja 2018r. 


III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Administrator Danych Osobowych
Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij