W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Informacja Burmistrza Lidzbarka o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Wersja strony w formacie XML


Burmistrz Lidzbarka – Gminny Komisarz Spisowy

Informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym  w 2020 r. (Dz. U. 2019.1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Lidzbark.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób

1) pełnoletnich,
2) zamieszkałych na terenie Gminy Lidzbark,
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt  5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

Zgłoszenie swojej kandydatury powinno zawierać:  
– imię i nazwisko,

- PESEL

- wykształcenie,
– adres zamieszkania,
– numer telefonu,
– adres email,

- oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
                                                                                        Burmistrz Lidzbarka

                                                                                        (-) Maciej Sitarek
 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - dodatkowe informacje:

1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:

a)      statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,

b)      zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,

c)       sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

Szkolenie kończy się egzaminem testowym.

Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kandydatów rachmistrza terenowego wyłania się w drodze losowania.

4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Liczba rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lidzbark ustalona została przez Główny Urząd Statystyczny w ilości 2 osób.

Pozostałe osoby są na liście rachmistrzów terenowych rezerwowych.

Mile widziane dodatkowe umiejętności:

  • komunikatywność,
  • miła aparycja,
  • obowiązkowość,
  • rzetelność i staranność,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność obsługi GPS oraz korzystania z cyfrowych map,
  • posiadanie prawo jazdy kat. B.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane